Нашите политики

Общи условия

Политика за поверителност на

Ибис Принт 22 ЕООД с ЕИК 206695190,

приета на 25.11.2021 г.

Ибис Принт 22 ЕООД с ЕИК206695190, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Магнаурска школа 13, наричано по-нататък за краткост Дружеството е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679.

Целта на настоящата Политика за поверителност е да Ви информираме, какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са Вашите права относно обработваните Ваши лични данни и как можете да ги упражните.

Принципи при обработка на лините данни

Спазване разпоредбите на Регламента

Политиката на Дружеството има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.
Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно.
Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно

Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки.

Лични данни се събират и обработват само за определени цели

Дружеството обработва лични данни на физически лица само в следните случаи:

 1. обработването е необходимо за спазване на законово задължение на Дружеството;
 2. обработването е необходимо за изпълнение на договор (в т.ч. поръчка) с Дружеството, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане от физическо лице преди сключване на договор, когато е нужна неговата идентификация;
 3. физическо лице е дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и прозрачно дефинирана цел от страна на Дружеството, за която е нужно обработване на неговите лични данни;
 4. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на физическото лице, чиито лични данни се обработват или на друго физическо лице;
 5. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трета страна, съгласно разпоредбите на Регламента;
 6. другите случаи, предвидени в Регламента.

Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни

Дружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата

Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели различни от първоначалните, Дружеството уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.

За обработка се събират минимално необходимите лични данни

Дружеството събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

 1. са предвидени в закон;
 2. са нужни за изпълняване на договор;
 3. са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

Обработвани лични данни са точни и актуални

Дружеството осигурява обработването личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица

Дружеството осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време

Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:

 1. нужно по закон;
 2. нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;
 3. нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени;
 4. или до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване, след което те се унищожават без излишно забавяне.
  Във всички случаи Дружеството осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.

Правила за обработка на личните данни

Личните данни се обработват с необходимите нива и мерки за защита

Дружеството осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:

естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;
вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;
своите финансови и организационни възможности.
Дружеството осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване на събирани и обработени лични данни при тяхна загуба в резултат на случайни, злонамерени или форсмажорни събития.

Личните данни се обработват с контролиран и проследим достъп

Дружеството осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица.

Личните данни се обработват с нужната отчетност за спазване на Регламента

Дружеството осигурява необходимата отчетност и регистри, за да е в състояние да докаже, че разпоредбите на Регламента са спазени.

Спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват

Дружеството осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва:

 1. право на информираност за обработка на лични данни;
 2. право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;
 3. право на коригиране на неточни лични данни;
 4. право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”;
 5. право на ограничаване на обработваните лични данни;
 6. правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или
  ограничаване на обработването на лични данни;
 7. право на преносимост на данните;
 8. право на възражение срещу обработване на лични данни;
 9. право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране.

Методи на доставка и плащане

Начин на доставкаСрокове на доставка
До личен адрес на територията на Република България с куриерска фима ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД2-5 дни
До офис на куриерска фима ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД2-5 дни 
 По време на почивни дни, акции, намаления и кампании, срокът на доствка е възможно да бъде удължен в зависимост от натоварването.


За малки населени места, доставките се извършват според графика на обслужване на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД.


Всички поръчки се изпращат с опция преглед и тест!  
Цена на доставка до адрес или офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД
Стойност на порчъкатаНаложен платежС дебитна/ кредитна картаС банков превод
7 лв.7лв. 7 лв.Условия за замяна и връщане

 • След закупуване на стока имате право на замяна или връщане в рамките на 30 дни, считано от датата на регистриране на поръчката.
 • Имате право на замяна след подадена заявка по e-mail: ibisprint.eu@gmail.com
 • НЕ се приемат и обработват замени и връщания по телефон!
 • Имате право да замените или върнете закупена стока, само ако е в ненарушен търговски вид и е във вида, в който сте я получили.
 • Нямате право на замяна или връщане, ако е нарушена целостта на опаковката и/или има повреди по отношение на качествата, функционалностите, целостта и търговския вид на стоката.
 • Сумата за възстановяване е равна на стойността на закупените продукти, без таксата за куриерска услуга и се получава по банков път.
 • При замяна или връщане, стойността на куриерската услуга е за сметка на КЛИЕНТА.
 • Срокът на обработване на заявката за замяна и връщане е 30 дни. При възникнали казуси, срокът може да бъде удължен, само и единствено след уведомление от страна на Търговеца към Клиента.